ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Popůvky

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Popůvky
(4) Adresa sídla:
Náves 32/25
66441 Popůvky
(4) Doručovací adresa:
Náves 32/25
Popůvky
664 4 Troubsko
(5) Bankovní spojení:
2024450339/0800
(CZ23 0800 0000 0020 2445 0339)
(6) IČ: Nápověda
00488275
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
583669
   Zkratka subjektu:
Popuvky
(4) Email:
popuvky@iol.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.popuvky.cz/
[podatelna]
http://www.popuvky.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420547228051
[fax]
+420547228051
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 11:00
  12:00 - 17:00
Středa: 07:30 - 11:00
  12:00 - 19:00
Pátek: 08:00 - 11:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:37:18
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English