ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Prace

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Prace
(4) Adresa sídla:
Ponětovská 129
66458 Prace
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
18227641/0100
(CZ75 0100 0000 0000 1822 7641)
(6) IČ: Nápověda
00599247
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
583685
   Zkratka subjektu:
Prace
(4) Email:
obec@praceubrna.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.praceubrna.cz/
[řešení životních situací]
http://www.praceubrna.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420544244727
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 05.11.2012 16:30:32
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English