ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Radostice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Radostice
(4) Adresa:
Sokolská 11
66446 Radostice
(5) Bankovní spojení:
20829641/0100
(CZ71 0100 0000 0000 2082 9641)
43-1287520277/0100
(CZ76 0100 0000 4312 8752 0277)
(6) IČ: Nápověda
00487520
(7) DIČ: Nápověda
CZ00487520
    Kód obce:
583740
   Zkratka subjektu:
Radostice
(4) Email:
podatelna@radostice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
e-podatelna@radostice.cz
[podatelna]
http://radostice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420547225425
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.10.2012 18:53:15
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English