ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Řícmanice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Řícmanice
(4) Adresa sídla:
Komenského 68
66401 Řícmanice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1345044329/0800
(CZ32 0800 0000 0013 4504 4329)
[Česká spořitelna]
(6) IČ: Nápověda
00374903
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
583821
   Zkratka subjektu:
Ricmanice
(4) Email:
ou_ricmanice@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.ricmanice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420545227567
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 15:00 - 17:00
Středa: 09:00 - 11:00
  15:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.10.2012 17:37:30
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English