ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Silůvky

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Silůvky
(4) Adresa sídla:
Prachatičky 39
66446 Silůvky
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
2053697349/0800
(CZ90 0800 0000 0020 5369 7349)
(6) IČ: Nápověda
00488305
(7) DIČ: Nápověda
CZ00488305
    Kód obce:
583855
   Zkratka subjektu:
Siluvky
(4) Email:
podatelna@siluvky.cz
[podatelna]
obec.siluvky@siluvky.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.siluvky.cz/obecni_urad/povinne_zverejnovane_informace
[řešení životních situací]
http://podatelna@siluvky.cz
[podatelna]
http://siluvky.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420547225127
[stolní]
+420724174352
[mobilní]
+420547225127
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 16:00 - 19:00
Středa: 16:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:22:24
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English