ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Sokolnice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Sokolnice
(4) Adresa:
Komenského 435
66452 Sokolnice
(5) Bankovní spojení:
6429641/0100
(CZ15 0100 0000 0000 0642 9641)
(6) IČ: Nápověda
00282596
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
583898
   Zkratka subjektu:
SOKOLNICE
(4) Email:
obec@sokolnice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.sokolnice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420544229175
[fax]
+420544224423
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:48:17
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English