ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Střelice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Střelice
(4) Adresa:
nám. Svobody 111/1
66447 Střelice
(5) Bankovní spojení:
3025-641/0100
(CZ11 0100 0030 2500 0000 0641)
(6) IČ: Nápověda
00282618
(7) DIČ: Nápověda
CZ00282618
    Kód obce:
583910
   Zkratka subjektu:
STRELICE
(4) Email:
strelice@streliceubrna.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.streliceubrna.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420547427423
[fax]
+420547427413
[stolní]
+420547239430
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 11:00
  12:30 - 17:00
Středa: 07:30 - 11:00
  12:30 - 17:00
Pátek: 07:30 - 11:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:47:51
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English