ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Velatice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Velatice
(4) Adresa sídla:
Velatice 92
66405 Velatice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
/6800
(CZ23 6800 0000 0000 0000 0000)
(6) IČ: Nápověda
00488364
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
584096
   Zkratka subjektu:
Velatice
(4) Email:
velatice@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://obecvelatice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420544250313
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 10:00 - 12:00
Úterý: 10:00 - 18:00
Středa: 10:00 - 12:00
 
garant dat: forbelsky.jan@kr-jihomoravsky, poslední úprava: 18.01.2017 13:45:47
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English