ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Želešice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Želešice
(4) Adresa sídla:
24. dubna 16
66443 Želešice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
4060007210/6800
(CZ53 6800 0000 0040 6000 7210)
(6) IČ: Nápověda
00282952
(7) DIČ: Nápověda
CZ00282952
    Kód obce:
584266
   Zkratka subjektu:
Zelesice
(4) Email:
zelesice@zelesice.eu
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.zelesice.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420547217527
[stolní]
+420774765320
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:41:33
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English