ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Ústrašice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Ústrašice
(4) Adresa:
Ústrašice 55
39002 Ústrašice
(5) Bankovní spojení:
703498319/0800
(CZ88 0800 0000 0007 0349 8319)
(6) IČ: Nápověda
00667218
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
599123
   Zkratka subjektu:
Ustrasice
(4) Email:
info@ustrasice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.ustrasice.cz/menu/podatelna/
[podatelna]
http://www.ustrasice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420381292077
[stolní]
+420602474407
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 16:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:30:55
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English