ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Němčice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Němčice
(4) Adresa:
Němčice 17
34506 Němčice
(5) Bankovní spojení:
25429321/0100
(CZ42 0100 0000 0000 2542 9321)
(6) IČ: Nápověda
00572489
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
599166
   Zkratka subjektu:
NemciceDo
(4) Email:
obec@nemciceukdyne.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.nemciceukdyne.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420607818056
[mobilní]
+420379732216
[fax]
+420379732216
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 21:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:35:33
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English