ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Močerady

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Močerady
(4) Adresa:
Močerady 50
34561 Močerady
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00572578
(7) DIČ: Nápověda
CZ00572578
    Kód obce:
599174
   Zkratka subjektu:
Mocerady
(4) Email:
ou.mocerady@cmail.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mocerady.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420379427044
[stolní]
+420728470743
[mobilní]
+420603713851
[mobilní]
+420606635782
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 17:00 - 18:00
 
garant dat: adm_Mocerady@czp, poslední úprava: 21.01.2017 18:24:16
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English