ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Pařezov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Pařezov
(4) Adresa sídla:
Nový Pařezov 35
34401 Pařezov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
24928321/0100
(CZ04 0100 0000 0000 2492 8321)
(6) IČ: Nápověda
00572276
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
599182
   Zkratka subjektu:
Parezov
(4) Email:
obec@parezov.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.parezov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420379796221
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 17:30 - 18:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 01.03.2015 08:06:44
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English