ePUSA
 
Vyhledávání:

Plzeňský kraj

Další údaje


 (2) Důvod a způsob založení:
čl. 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
(8.2) Rozpočet:
Rozpočet
 (9) Žádosti o informace:
Formulář žádosti o informace pro fyzické osoby.doc
Formulář žádosti o informace pro fyzické osoby.pdf
Formulář žádosti o informace pro právnické osoby.doc
Formulář žádosti o informace pro právnické osoby.pdf
Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně či elektronicky na adrese: posta@kr-plzensky.cz
(10) Příjem žádostí a dalších podání:
http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?sec=249
posta@kr-plzensky.cz
(11) Opravné prostředky:
Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od: - odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6), - odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) - sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3) Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace - viz výše
(12) Formuláře:
http://www.statnisprava.cz/rstsp/redakce.nsf/i/formulare
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708
(14) Předpisy:
zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích; zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(15) Sazebník úhrad za poskytování informací:
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/dlouhodobe-vyvesene-dokumenty?sekce=all
(17) Výroční zpráva:
http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?sec=1059
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 02.02.2017 13:32:17
 

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English