ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Zděchov

Sestava dle 106/1999 Sb.


 (1) Název Obec Zděchov
 (2) Důvod a způsob založení Obec je základním samosprávným společenstvím občanů. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce a řídí se zejména zákonem č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecních zřízení) v platném znění.
 (3) Organizační struktura Organizační struktura
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Zděchov
Zděchov 175
75607 Zděchov
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Zděchov 175
75607 Zděchov
 (4.3) Úřední hodiny Pondělí: 06:30 - 11:30
Pondělí: 12:00 - 16:00
Úterý: 06:30 - 11:30
Úterý: 12:00 - 15:00
Středa: 06:30 - 11:30
Středa: 12:00 - 16:00
Čtvrtek: 06:30 - 11:30
Čtvrtek: 12:00 - 15:00
Pátek: 06:30 - 11:30
Pátek: 12:00 - 13:00
 (4.4) Telefon 571449020 (stolní)
724178680 (mobilní)
 (4.5) Čísla faxu 571449020 (fax)
 (4.6) Adresa internetové stránky http://portal.gov.cz/zivotnisituace (řešení životních situací)
http://www.zdechov.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
podatelna@zdechov.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy starosta@zdechov.cz (oficiální)
mistostarosta@zdechov.cz (oficiální)
obec@zdechov.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 1438958349/0800 (CZ44 0800 0000 0014 3895 8349)
 (6) 00304484
 (7) DIČ CZ00304484
 (8) Dokumenty Územní plán sídelního útvaru Zděchov, Rozpočtový výhled, Program rozvoje obce
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů Program obnovy venkova - strategický plán - aktualizace 2016
Územní plán
 (8.2) Rozpočet Rozpočet obce na rok 2006
Rozpočet obce na rok 2007
Rozpočet obce na rok 2008
Rozpočet obce na rok 2009
Rozpočet obce na rok 2010
Rozpočet obce na rok 2011
Rozpočet obce na rok 2012
Rozpočet obce na rok 2013
Rozpočet obce na rok 2014
Rozpočet obce na rok 2015
Rozpočet obce na rok 2016
Rozpočet obce na rok 2017
Rozpočet obce na rok 2018
 (9) Žádosti o informace Žádosti o informace
(10) Příjem žádostí a dalších podání Podání žádosti, stížnosti, předložení návrhu, podnětu či jiného dožádání lze učinit na: Obecním úřadě, Zděchov 175, 756 07 Zděchov či elektronicky na adresu e-podatelny podatelna@zdechov.cz či na e-mailové adresy: starosta@zdechov.cz a obec@zdechov.cz.
(11) Opravné prostředky Opravné prostředky
(12) Formuláře Formuláře státní správy
Forulář žádosti o poskytnutí informací
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Životní situace
(14) Předpisy  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy Nejdůležitější používané předpisy
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv
(14.2) Vydané právní předpisy Obecně závazná vyhláška č. 01 /2014 , kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 03/2010
Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místním poplatku za komunální odpad
Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stav ebním odpadem na území obce Zděchov
Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 o místním poplatku za provoz sy stému shromažďování, sběru, přepravy , třídění, vy užívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška 01/1998 o závazných částech změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Zděchov
Obecně závazná vyhláška 01/2000 o závazných částech změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Zděchov
Obecně závazná vyhláška 01/2002 o obecních symbolech a jejich využívání
Obecně závazná vyhláška 01/2006 o závazných částech změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Zděchov
Obecně závazná vyhláška 01/2009 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Obecně závazná vyhláška 01/2010 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška 02/1993 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Zděchov
Obecně závazná vyhláška 02/2002 o závazných částech změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Zděchov
Obecně závazná vyhláška 02/2005 o závazných částech změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Zděchov
Obecně závazná vyhláška 02/2006 Požární řád
Obecně závazná vyhláška 02/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška 03/2002 Řád veřejného pohřebiště
Obecně závazná vyhláška 03/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 01-2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Zděchov
Obecně závazná vyhláška 03/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- nevyplněno ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv Pro podání žádostí o informace na OÚ Zděchov nejsou potřeba
(16.2) Výhradní licence Pro podání žádostí o informace na OÚ Zděchov nejsou potřeba
(17) Výroční zpráva Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2006
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2007
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2008
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016
 

Historizace (stav k datu)

Datum:
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English