ePUSA
 
Search for:

Obec Mlečice

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Mlečice
 (2) Way of founding zák.č. 128/2000 Sb.
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Mlečice
Mlečice 11
33808 Zbiroh
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Mlečice 11
33808 Zbiroh
 (4.3) Office hours Monday: 07:00 - 12:00
Monday: 13:00 - 18:00
Tuesday: 07:00 - 12:00
Tuesday: 13:00 - 16:00
Wednesday: 07:00 - 12:00
Wednesday: 13:00 - 16:00
Thursday: 07:00 - 12:00
Thursday: 13:00 - 16:00
Friday: 07:00 - 13:00
 (4.4) Phone 725444643 (mobilní)
723606889 (mobilní)
371796410 (stolní)
602385627 (mobilní)
 (4.5) Fax number
 (4.6) WWW http://www.mlecice.cz (řešení životních situací)
http://www.mlecice.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
podatelna.mlecice@tiscali.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy mlecice@wo.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 5229381/0100 (CZ14 0100 0000 0000 0522 9381)
 (6) IN 00258903
 (7) VAT IN CZ00258903
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year rozpočet 2004
rozpočet 2005
 (9) Source of info http://www.epusa.cz/download/?3368_9-_adosti__o_informace.doc
http://www.epusa.cz/download/?3368_Terminy_dle_106.doc
(10) Complaints http://www.epusa.cz/download/?3368_10-Prijem__adosti_a_dal_ich_podani.doc
(11) Legal remedies http://www.epusa.cz/download/?3368_11-Opravne_prostredky.doc
(12) Forms formuláře
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://www.epusa.cz/download/?3368_Kaceni_drevin.doc
http://www.epusa.cz/download/?3368_Ohla_eni_drobne_stavby.doc
http://www.epusa.cz/download/?3368_Rybarsky-listek.doc
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://www.epusa.cz/download/?3368_14-Nejdule_itej_i_predpisy.doc
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://www.epusa.cz/download/?3368_15-Sazebnik_uhrad.doc
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://www.epusa.cz/download/?3368_16-Vyrocni_zprava_2004.doc
http://www.epusa.cz/download/?3368_16-Vyrocni_zprava.doc
rozbor hospodaření 2004
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky