ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Jaroměř

Sestava dle 106/1999 Sb.


 (1) Název Město Jaroměř
 (2) Důvod a způsob založení Město vzniklo nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990 jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
 (3) Organizační struktura --- nevyplněno ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Jaroměř
nám. Československé armády 16
Jaroměř
55133 Jaroměř 1
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu nám. Československé armády 16
Jaroměř
55133 Jaroměř 1
 (4.3) Úřední hodiny Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 (4.4) Telefon 491847111 (stolní)
 (4.5) Čísla faxu 491810292 (fax)
 (4.6) Adresa internetové stránky
http://www.jaromer-josefov.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy podatelna@jaromer-josefov.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat --- nevyplněno ---
 (6) 00272728
 (7) DIČ CZ00272728
 (8) Dokumenty --- nevyplněno ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- nevyplněno ---
 (8.2) Rozpočet --- nevyplněno ---
 (9) Žádosti o informace --- nevyplněno ---
(10) Příjem žádostí a dalších podání --- nevyplněno ---
(11) Opravné prostředky --- nevyplněno ---
(12) Formuláře --- nevyplněno ---
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací --- nevyplněno ---
(14) Předpisy  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- nevyplněno ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- nevyplněno ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací --- nevyplněno ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- nevyplněno ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- nevyplněno ---
(16.2) Výhradní licence --- nevyplněno ---
(17) Výroční zpráva --- nevyplněno ---
 

Historizace (stav k datu)

Datum:
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English