ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Staré Sedlo

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Staré Sedlo
(4) Adresa sídla:
Staré Sedlo 60
34802 Staré Sedlo
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00260151
(7) DIČ: Nápověda
CZ00260151
    Kód obce:
561193
   Zkratka subjektu:
StareSedlo
(4) Email:
ousedlo@cbox.cz
[oficiální]
ou@obecstaresedlo.cz
[oficiální]
starosta@obecstaresedlo.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecstaresedlo.cz
[podatelna]
http://www.obecstaresedlo.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420602681553
[mobilní]
+420374788887
[fax]
+420374788887
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 15.01.2019 08:43:23
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English