POZOR: Váš internetový prohlížeč nemá zapnutou podporu javascriptu. Kontaktujte prosím Vašeho administrátora se žádostí o jeho zapnutí.

Město Nové Město nad Metují

Sestava dle 106/1999 Sb.


 (1) Název Město Nové Město nad Metují
 (2) Důvod a způsob založení Nové Město nad Met. je územním samospr. celkem, městem dle zák. o obcích. Město je veřejnoprávní korporací, spravuje své záležitosti samostatně, má vlastní majetek. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 (3) Organizační struktura --- nevyplněno ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
Nové Město nad Metují
54901 Nové Město nad Metují 1
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu náměstí Republiky 6
Nové Město nad Metují
54901 Nové Město nad Metují 1
 (4.3) Úřední hodiny Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 15:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 14:00
Pátek: 08:00 - 14:00
 (4.4) Telefon 491419611 (stolní)
 (4.5) Čísla faxu 491419623 (fax)
 (4.6) Adresa internetové stránky http://www.novemestonm.cz/potrebuji-si-vyridit/zivotni-situace/zivotni-situace-zadosti-a-formulare.html (řešení životních situací)
http://www.novemestonm.cz/ (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny posta@novemestonm.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
podatelna@novemestonm.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 19-927551/0100 (CZ58 0100 0000 1900 0092 7551)
 (6) 00272876
 (7) DIČ --- není plátcem DPH ---
 (8) Dokumenty --- nevyplněno ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- nevyplněno ---
 (8.2) Rozpočet http://www.novemestonm.cz/modules/dokumenty/dokumenty.html?d_sekce=3
 (9) Žádosti o informace http://mesta.obce.cz/detail106.asp?id_org=10644&id_polozky=9
(10) Příjem žádostí a dalších podání http://mesta.obce.cz/detail106.asp?id_org=10644&id_polozky=10
(11) Opravné prostředky http://www.novemestonm.cz/poskytovani-informaci/opravne-prostredky-proti-rozhodnuti-odboru-mestskeho-uradu-a-organu-mesta/opravne-prostredky.html
(12) Formuláře http://www.novemestonm.cz/modules/dokumenty/dokumenty.html?topsekce=1
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://zivotni-situace.novemestonm.cz/zivotni-situace-zadosti-a-formulare.html
(14) Předpisy  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://www.novemestonm.cz/poskytovani-informaci/prehled-nejdulezitejsich-predpisu-podle-nichz-mesto-jedna-a-rozhoduje/2006-02-10.html
(14.2) Vydané právní předpisy --- nevyplněno ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací http://mesta.obce.cz/detail106.asp?id_org=10644&id_polozky=15
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- nevyplněno ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- nevyplněno ---
(16.2) Výhradní licence --- nevyplněno ---
(17) Výroční zpráva http://www.novemestonm.cz/poskytovani-informaci/vyrocni-zprava-o-poskytovani-informaci/vyrocni-zprava.html