Obec Bílovice nad Svitavou

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Bílovice nad Svitavou
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Bílovice nad Svitavou
Komenského 446
66401 Bílovice nad Svitavou
66401
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Bílovice nad Svitavou 1000
66401 Bílovice nad Svitavou
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 11:30
Monday: 12:30 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 11:30
Wednesday: 12:30 - 17:00
 (4.4) Phone 545227335 (stolní)
545227427 (stolní)
545227072 (stolní)
 (4.5) Fax number 545227335 (fax)
 (4.6) WWW
http://www.bilovice-nad-svitavou.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
podatelna@bilovice-nad-svitavou.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy obec@bilovice-nad-svitavou.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 5127641/0100 (CZ51 0100 0000 0000 0512 7641)
 (6) IN 00281581
 (7) VAT IN CZ 00281581
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---