Město Nové Město na Moravě

Sestava dle 106/1999 Sb.


 (1) Název Město Nové Město na Moravě
 (2) Důvod a způsob založení Město Nové Město na Moravě vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 (3) Organizační struktura Organizační struktura úřadu
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Město Nové Město zřizuje příspěvkové organizace a instituce v oblasti sociálních služeb, kultury, komunálních služeb a školství (viz bod 3 písm. b) povinně zveřejňovaných údajů).
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
59231 Nové Město na Moravě
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Vratislavovo náměstí 103
59231 Nové Město na Moravě
 (4.3) Úřední hodiny Pondělí: 08:00 - 11:45
Pondělí: 12:30 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:45
Středa: 12:30 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 11:45
Čtvrtek: 12:15 - 14:00
 (4.4) Telefon 566598312 (stolní)
566598300 (stolní)
566598311 (stolní)
 (4.5) Čísla faxu 566598305 (fax)
 (4.6) Adresa internetové stránky http://www.nmnm.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny posta@nmnm.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
 (5) Případné platby lze poukázat 19-1224751/0100 (CZ80 0100 0000 1900 0122 4751)
9005-1320751/0100 (CZ53 0100 0090 0500 0132 0751)
94-49420751/0710 (CZ22 0710 0000 9400 4942 0751)
 (6) 00294900
 (7) DIČ CZ00294900
 (8) Dokumenty --- nevyplněno ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- nevyplněno ---
 (8.2) Rozpočet Rozpočet města Nového Města na Moravě
 (9) Žádosti o informace podatelna MěU, informační centrum
Formulář žádosti - pdf
Formulář žádosti - doc
(10) Příjem žádostí a dalších podání podatelna MěU, elektronická podatelna
(11) Opravné prostředky podatelna MěU, elektronická podatelna
(12) Formuláře Formuláře
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Řešení životních situací na portále Veřejné správy
(14) Předpisy  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy internet, podatelna + sekretariát MeU
(14.2) Vydané právní předpisy Obecně závazné vyhlášky
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- nevyplněno ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- nevyplněno ---
(16.2) Výhradní licence --- nevyplněno ---
(17) Výroční zpráva Přehled výročních zpráv městského úřadu