ePUSA
 
Vyhledávání:

Kraj Vysočina > Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

Základní údaje


zpět na seznam organizací
    Typ zřiz. organizace:
Školství
    Právní forma zřiz. org.:
příspěvková organizace
(1) Ofic. název subjektu:
Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
(4) Adresa:
Žižkova 1939/20
58601 Jihlava
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
75140349
(7) DIČ: Nápověda
CZ75140349
    Kód obce:
108
   Zkratka subjektu:
ZO11807
(4) Email:
krivanek@vys-edu.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.vys-edu.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420736489749
[mobilní]
+420567578590
[stolní]
+420734396973
[mobilní]
+420567306617
[fax]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: zrizorg@kr-vysocina, poslední úprava: 15.01.2014 11:46:48
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English