ePUSA
 
Vyhledávání:

Kraj Vysočina > Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace

Základní údaje


zpět na seznam organizací
    Typ zřiz. organizace:
Sociální oblast
    Právní forma zřiz. org.:
příspěvková organizace
(1) Ofic. název subjektu:
Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace
(4) Adresa sídla:
Dobešovská /1
Černovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
78-42070277/0100
(CZ87 0100 0000 7800 4207 0277)
(6) IČ: Nápověda
70659001
(7) DIČ: Nápověda
CZ70659001
    Kód obce:
108
   Zkratka subjektu:
ZO6462
(4) Email:
info@domovkopretina.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.domovkopretina.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420565427111
[stolní]
+420602554445
[mobilní]
+420565427100
[stolní]
+420565427198
[fax]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: zrizorg@kr-vysocina, poslední úprava: 17.06.2020 15:03:33
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English