ePUSA
 
Vyhledávání:

Kraj Vysočina > Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Základní údaje


zpět na seznam organizací
    Typ zřiz. organizace:
Kultura
    Právní forma zřiz. org.:
příspěvková organizace
(1) Ofic. název subjektu:
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
(4) Adresa sídla:
Vratislavovo náměstí 1
59231 Nové Město na Moravě
(4) Doručovací adresa:


59231 Nové Město na Moravě
(5) Bankovní spojení:
5510785349/0800
(6) IČ: Nápověda
00167959
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
108
   Zkratka subjektu:
ZO738
(4) Email:
reditel@horackagalerie.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://horackagalerie.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566654220
[stolní]
+420602710583
[mobilní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: zrizorg@kr-vysocina, poslední úprava: 14.03.2019 12:24:28
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English