ePUSA
 
Vyhledávání:

Kraj Vysočina > Dětský domov, Humpolec, Libická 928

Základní údaje


zpět na seznam organizací
    Typ zřiz. organizace:
Školství
    Právní forma zřiz. org.:
příspěvková organizace
(1) Ofic. název subjektu:
Dětský domov, Humpolec, Libická 928
(4) Adresa:
Libická 928
39601 Humpolec
(5) Bankovní spojení:
19-7057340227/0100
(CZ88 0100 0000 1970 5734 0227)
(6) IČ: Nápověda
70841586
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
108
   Zkratka subjektu:
ZO744
(4) Email:
ddhumpolec@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
www.ddhumpolec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420565532191
[stolní]
+420774353554
[mobilní]
+420565533452
[fax]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: zrizorg@kr-vysocina, poslední úprava: 13.11.2012 07:48:25
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English