ePUSA
 
Vyhledávání:

Kraj Vysočina > Dětský domov, Rovečné 40

Základní údaje


zpět na seznam organizací
    Typ zřiz. organizace:
Školství
    Právní forma zřiz. org.:
příspěvková organizace
(1) Ofic. název subjektu:
Dětský domov, Rovečné 40
(4) Adresa sídla:
Rovečné /40
Rovečné
(4) Doručovací adresa:
Rovečné 40
59265 Rovečné
(5) Bankovní spojení:
2032751/0100
(CZ73 0100 0000 0000 0203 2751)
(6) IČ: Nápověda
48897558
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
108
   Zkratka subjektu:
ZO748
(4) Email:
ddrovecne@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.ddrovecne.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420703877855
[mobilní]
+420703877859
[mobilní]
+420703877863
[mobilní]
+420703877858
[mobilní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: zrizorg@kr-vysocina, poslední úprava: 14.10.2013 10:39:02
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English