ePUSA
 
Vyhledávání:

Kraj Vysočina > Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina

Základní údaje


zpět na seznam organizací
    Typ zřiz. organizace:
Školství
    Právní forma zřiz. org.:
příspěvková organizace
(1) Ofic. název subjektu:
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
(4) Adresa:
Purkyňovo nám. 133/2
Jejkov
67401 Třebíč
(5) Bankovní spojení:
2778340267/0100
(CZ57 0100 0000 0027 7834 0267)
(6) IČ: Nápověda
70837228
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
108
   Zkratka subjektu:
ZO799
(4) Email:
sedlakova.j@skolyzz.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.skolyzz.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420568809758
[stolní]
+420603555194
[mobilní]

[fax]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: zrizorg@kr-vysocina, poslední úprava: 10.07.2018 12:16:30
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English