ePUSA
 
Vyhledávání:

Kraj Vysočina > Gymnázium Jihlava

Základní údaje


zpět na seznam organizací
    Typ zřiz. organizace:
Školství
    Právní forma zřiz. org.:
příspěvková organizace
(1) Ofic. název subjektu:
Gymnázium Jihlava
(4) Adresa:
Jana Masaryka 1560/1
58601 Jihlava
(5) Bankovní spojení:
4050004104/6800
(CZ25 6800 0000 0040 5000 4104)
(6) IČ: Nápověda
60545984
(7) DIČ: Nápověda
CZ00559164
    Kód obce:
108
   Zkratka subjektu:
ZO853
(4) Email:
podatelna@gymnaziumjihlava.cz
[oficiální]
reditelna@gymnaziumjihlava.cz
[oficiální]
(4) WWW:
https://www.gymnaziumjihlava.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420567579740
[stolní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: zrizorg@kr-vysocina, poslední úprava: 03.01.2019 07:33:31
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English