ePUSA
 
Vyhledávání:

Kraj Vysočina > Gymnázium Chotěboř

Základní údaje


zpět na seznam organizací
    Typ zřiz. organizace:
Školství
    Právní forma zřiz. org.:
příspěvková organizace
(1) Ofic. název subjektu:
Gymnázium Chotěboř
(4) Adresa:
Jiráskova 637
58301 Chotěboř
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
60126639
(7) DIČ: Nápověda
CZ60126639
    Kód obce:
108
   Zkratka subjektu:
ZO854
(4) Email:
gch@gch.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.gch.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420569669360
[stolní]
+420569669361
[stolní]
+420775669361
[mobilní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: zrizorg@kr-vysocina, poslední úprava: 01.04.2014 13:06:17
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English