ePUSA
 
Vyhledávání:

Kraj Vysočina > Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11

Základní údaje


zpět na seznam organizací
    Typ zřiz. organizace:
Školství
    Právní forma zřiz. org.:
příspěvková organizace
(1) Ofic. název subjektu:
Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
(4) Adresa:
Dobrovského 11
67602 Moravské Budějovice
(5) Bankovní spojení:
6671580277/0100
(CZ95 0100 0000 0066 7158 0277)
(6) IČ: Nápověda
60418494
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
108
   Zkratka subjektu:
ZO874
(4) Email:
kancelar@zsps.cz
[podatelna]
zvermi@zsps.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.specmb.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420568421805
[stolní]
+420777260204
[mobilní]
+420568420085
[fax]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: zrizorg@kr-vysocina, poslední úprava: 29.08.2013 07:52:27
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English