Sériové číslo certifikátu
Sériové číslo certifikátu pro přístup do CzechPoint v hexadecimálním tvaru, je potřeba vyplnit také vydavatele certifikátu.
Vydavatel
Vydavatel certifikátu pro přístup do CzechPoint, například I.CA, PostSignum, eIdentity.
Cesta k formulářům
Formuláře automaticky ukládat do adresáře
Napojení na spisovou službu
Napojení na spisovou službu
Url spisové služby
Url spisové služby
Adresa
Kontrola v ÚIR
Identifikační číslo organizace
DIČ
Daňové identifikační číslo (pokud je subjekt plátcem DPH)
Email
WWW
Telefon
Telefon
Číslo účtu
Kód banky
Úřední hodiny
Uvolněn
Informuje zda je osoba uvolněna ze svého původního zaměstnání k výkonu práce ve veřejné správě
Vytvořit lokální účet
Vytvoří lokální účet do AD za předpokladu, že existuje napojení.
Role Statistik
uživatel může provádět statistiku přístupů na některé rejstříky.
Role Správce skupiny
uživatel má možnost měnit některá nastavení CzP pro svůj úřad. Např. heslo do katastru nemovitostí.
Výpis a opis z rejstříku trestů
Osoba má právo provádět výpis a opis z rejstříku trestů
Vytvořit účet v Czech POINTu
Osoba má přístup do Czech POINTu
Vytvořit účet do Virtuosu
Osoba má přístup do Virtuosu
Vytvořit účet do ePUSA
Osoba má přístup do ePUSA
Uživatelské jméno
Uživatelské jméno
Heslo pro uživatele
Heslo uživatele
Jednací číslo
číslo úředníka ve struktuře úřadu
Zaměstnavatel
Původní zaměstnavatel osoby která byla uvolněna ze svého zaměstnání k výkonu práce ve veřejné správě.
Zařazení do struktury
Dokumenty
Zpřesnění funkce
Doplňková informace k funkci
Statutární zástupce
Správce skupiny
Role v Czech POINTu
Role v Czech POINTu
Role v Czech POINTu
Role v CZECH POINTu
Role v Czech POINTu
Role v Czech POINTu
Role v Czech POINTu
Role v Czech POINTu
Role v Czech POINTu
Role v Czech POINTu
Role v Czech POINTu
Role v Czech POINTu
Přístup do centrálního nákupu
Přístup do sytému Plán zakázek Centrálního nákupu PK
Aplikace Plzeňského kraje
Přístup do agendy ISUI
Přístup do agendy ISUI
Přístup do agendy ISUI
Přístup do agendy ISUI
Přístup do agendy ISUI
Přístup do agendy ISUI
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
Aplikace Plzeňského kraje
název orgánu veřejné moci
název organizační jednotky OVM
Adresa sídla
Identifikace osoby, jíž mají být zaslány přístupové údaje
Identifikace osoby, jíž mají být zaslány přístupové údaje
Identifikace osoby, jíž mají být zaslány přístupové údaje
Funkce
Datum narození
Adresa pobytu
Zkratka obce
Číslo smlouvy
Číslo smlouvy
Číslo smlouvy
Delegování přenesené působnosti v rámci agendy ISUI
Číslo smlouvy
Delegování přenesené působnosti v rámci agendy ISUI
Delegování přenesené působnosti v rámci agendy ISUI