ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Želechovice nad Dřevnicí

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Želechovice nad Dřevnicí
(4) Adresa:
4. května 68
Želechovice nad Dřevnicí
76311 Zlín
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
75158094
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
500011
   Zkratka subjektu:
ZeleNDrev
(4) Email:
obec@zelechovice.net
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.zelechovice.net
[oficiální]
(4) Telefon:
+420777899973
[domů]
+420577901653
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: adm_ZeleNDrev@czp, poslední úprava: 19.02.2014 16:51:22
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English