ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Zálužice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Zálužice
(4) Adresa sídla:
Zálužice 22
43801 Zálužice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
13928-481/0100
(CZ70 0100 0139 2800 0000 0481)
(6) IČ: Nápověda
47786647
(7) DIČ: Nápověda
CZ47786647
    Kód obce:
530603
   Zkratka subjektu:
Zaluzice
(4) Email:
podatelna.zaluzice@seznam.cz
[podatelna]
obec.zaluzice@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.sweb.cz/ou.zaluzice
[oficiální]
(4) Telefon:
+420415725021
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 16:00
Středa: 08:00 - 12:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:19:21
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English