ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Březnice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Březnice
(4) Adresa sídla:
Březnice 485
76001 Březnice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
48471828
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
538744
   Zkratka subjektu:
BrezniceZl
(4) Email:
ou@breznice-zlin.cz
[oficiální]
starosta@breznice-zlin.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.breznice-zlin.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420725121093
[mobilní]
+420577991165
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 15:00
Středa: 08:00 - 17:00
Pátek: 13:00 - 15:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 26.06.2012 12:10:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English