ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Blšany u Loun

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Blšany u Loun
(4) Adresa sídla:
Blšany u Loun 2
44001 Blšany u Loun
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
/0100
(CZ04 0100 0000 0000 0000 0000)
(6) IČ: Nápověda
00556254
(7) DIČ: Nápověda
CZ00556254
    Kód obce:
542547
   Zkratka subjektu:
BlsanyLoun
(4) Email:
obecniurad@blsanyuloun.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.blsanyuloun.cz/podatelna/
[podatelna]
http://www.blsanyuloun.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420415676022
[stolní]
+420415676139
[fax]
+420415676139
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.11.2012 14:45:37
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English