ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Staňkovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Staňkovice
(4) Adresa:
Staňkovice 44
41201 Staňkovice
(5) Bankovní spojení:
39426471/0100
(CZ50 0100 0000 0000 3942 6471)
(6) IČ: Nápověda
44224869
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
546828
   Zkratka subjektu:
Stankovice
(4) Email:
ou.stankovice@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.oustankovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420731434101
[mobilní]
+420416791196
[stolní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: adm_Stankovice@czp, poslední úprava: 05.06.2017 15:24:14
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English