ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Brodec

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Brodec
(4) Adresa:
Brodec 36
44001 Brodec
(5) Bankovní spojení:
4054811309/0800
(CZ64 0800 0000 0040 5481 1309)
(6) IČ: Nápověda
00831778
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
546895
   Zkratka subjektu:
Brodec
(4) Email:
ou.brodec@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-brodec.cz
[oficiální]
http://www.obec-brodec.cz/urad-obce/e-podatelna/
[podatelna]
(4) Telefon:
+420415691168
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 16:30
Středa: 07:30 - 16:30
Pátek: 11:30 - 19:00
 
garant dat: admP_jhruskova@czp, poslední úprava: 14.12.2018 18:13:28
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English