ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC JINOLICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC JINOLICE
(4) Adresa sídla:
Jinolice 39
50601 Jinolice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
23822541/0100
(CZ46 0100 0000 0000 2382 2541)
(6) IČ: Nápověda
00578363
(7) DIČ: Nápověda
CZ00578363
    Kód obce:
549151
   Zkratka subjektu:
Jinolice
(4) Email:
urad@obecjinolice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://obecjinolice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420604293433
[mobilní]
+420775981977
[mobilní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: skozak@czp, poslední úprava: 16.05.2016 18:14:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English