ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Komárov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Komárov
(4) Adresa:
Komárov 124
76361 Komárov
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00568597
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
549436
   Zkratka subjektu:
KomarovZl
(4) Email:
info@komarov-ou.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://komarov-ou.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420577942463
[stolní]
+420777967977
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 17:00
Úterý: 07:30 - 14:00
Středa: 07:30 - 17:00
Čtvrtek: 07:30 - 14:00
Pátek: 07:30 - 14:00
 
garant dat: adm_KomarovZl@czp, poslední úprava: 30.09.2015 14:10:39
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English