ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Staré Město

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Staré Město
(4) Adresa sídla:
náměstí Hrdinů 100
68603 Staré Město
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
12327-721/0100
(CZ23 0100 0123 2700 0000 0721)
(6) IČ: Nápověda
00567884
(7) DIČ: Nápověda
CZ00567884
    Kód obce:
550752
   Zkratka subjektu:
STARMESTUH
(4) Email:
podatelna@staremesto.uh.cz
[podatelna]
meusm@staremesto.uh.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.staremesto.uh.cz/?page_id=398#navody
[řešení životních situací]
http://www.staremesto.uh.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420572416412
[fax]
+420572416411
[stolní]
+420572416401
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 16:30
Středa: 07:30 - 16:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:48:08
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English