ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Čížkov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Čížkov
(4) Adresa sídla:
Čížkov 28
33564 Čížkov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
111961242/0300
(CZ07 0300 0000 0001 1196 1242)
(6) IČ: Nápověda
00256536
(7) DIČ: Nápověda
CZ00256536
    Kód obce:
557650
   Zkratka subjektu:
CizkovPl
(4) Email:
ou@obec-cizkov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-cizkov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724160792
[mobilní]
+420371597060
[fax]
+420371597107
[stolní]
+420725041166
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.01.2015 09:56:40
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English