ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Klášter

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Klášter
(4) Adresa sídla:
Klášter 70
33501 Klášter
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
9428361/0100
(CZ87 0100 0000 0000 0942 8361)
(6) IČ: Nápověda
00256765
(7) DIČ: Nápověda
CZ0000256765
    Kód obce:
557897
   Zkratka subjektu:
Klaster
(4) Email:
ou.klaster@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecklaster.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724181254
[mobilní]
+420724181253
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 16:00 - 18:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 14.01.2020 11:00:06
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English