ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Strašice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Strašice
(4) Adresa:
Strašice 276
33845 Strašice
(5) Bankovní spojení:
843089349/0800
(CZ73 0800 0000 0008 4308 9349)
(6) IČ: Nápověda
00259098
(7) DIČ: Nápověda
CZ00259098
    Kód obce:
560162
   Zkratka subjektu:
STRASICE
(4) Email:
obec@strasice.eu
[oficiální]
(4) WWW:
http://strasice.rokycansko.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420371793101
[stolní]
+420371793196
[fax]
+420724188101
[mobilní]
+420728553034
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
Středa: 07:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
Pátek: 08:00 - 12:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 10.12.2015 09:17:35
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English