ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Benešovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Benešovice
(4) Adresa sídla:
Benešovice 109
34901 Benešovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
26928704/0600
(CZ52 0600 0000 0000 2692 8704)
(6) IČ: Nápověda
00869066
(7) DIČ: Nápověda
CZ00869066
    Kód obce:
560723
   Zkratka subjektu:
Benesovice
(4) Email:
obec.benesovice@wo.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.benesovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420374693161
[stolní]
+420606644721
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 15:30
Úterý: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
 
garant dat: Lrambouskova2@czp, poslední úprava: 10.10.2023 10:33:31
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English