ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Bor

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Bor
(4) Adresa sídla:
náměstí Republiky 1
34802 Bor
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
27/0600
(CZ64 0600 0000 0000 0000 0027)
(6) IČ: Nápověda
00259713
(7) DIČ: Nápověda
CZ00259713
    Kód obce:
560758
   Zkratka subjektu:
BOR
(4) Email:
miroslava.srncova@mubor.cz
[oficiální]
mubor@mubor.cz
[podatelna]
starosta@mubor.cz
[oficiální]
mistostarosta@mubor.cz
[oficiální]
tajemnik@mubor.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mubor.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420374756111
[stolní]
+420374756114
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 16:30
Středa: 07:00 - 16:30
 
garant dat: msrncova2@czp, poslední úprava: 06.08.2018 07:27:48
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English