ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Konstantinovy Lázně

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Konstantinovy Lázně
(4) Adresa sídla:
Lázeňská 27
34952 Konstantinovy Lázně
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
733048319/0800
(CZ17 0800 0000 0007 3304 8319)
(6) IČ: Nápověda
00259918
(7) DIČ: Nápověda
CZ00259918
    Kód obce:
560952
   Zkratka subjektu:
KnstntnvyL
(4) Email:
obec@konst-lazne.cz
[oficiální]
e-podatelna@konst-lazne.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.portal.gov.cz/wps/portal/_s155/708/_s.155/708/place
[řešení životních situací]
http://www.konst-lazne.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420602152056
[mobilní]
+420374625424
[fax]
+420374625252
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 16:30
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 16:30
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 11:00
 
garant dat: martan@kr-plzensky, poslední úprava: 20.02.2018 07:29:54
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English