ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Koštice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Koštice
(4) Adresa sídla:
Koštice 26
43921 Koštice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
3025-481/0100
(CZ63 0100 0030 2500 0000 0481)
(6) IČ: Nápověda
00265055
(7) DIČ: Nápověda
CZ00265055
    Kód obce:
566284
   Zkratka subjektu:
KosticeLo
(4) Email:
ou-kostice@cmail.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://mesta.obce.cz/kostice
[oficiální]
(4) Telefon:
+420415693541
[stolní]
+420415693540
[stolní]
+420415693020
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 11:30
  12:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 11:30
  12:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:00:49
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English