ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Petrohrad

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Petrohrad
(4) Adresa sídla:
Petrohrad 146
43985 Petrohrad
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00480975
(7) DIČ: Nápověda
CZ480975
    Kód obce:
566560
   Zkratka subjektu:
Petrohrad
(4) Email:
obec.petrohrad@iol.cz
[podatelna]
ou@petrohrad-obec.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.petrohrad-obec.cz
[oficiální]
http://www.petrohrad-obec.cz/index.php?nid=593&lid=CZ&oid=14503
[podatelna]
(4) Telefon:
+420415219020
[fax]
+420415219020
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 14:30
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 14:30
Pátek: 07:00 - 14:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.10.2012 18:43:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English