ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Počedělice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Počedělice
(4) Adresa:
Počedělice 11
44001 Počedělice
(5) Bankovní spojení:
10524481/0100
(CZ32 0100 0000 0000 1052 4481)
(6) IČ: Nápověda
00265373
(7) DIČ: Nápověda
CZ00265373
    Kód obce:
566586
   Zkratka subjektu:
Pocedelice
(4) Email:
m.drastova@mulouny.cz
[podatelna]
ou.pocedelice@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.pocedelice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420415676115
[stolní]
+420415676115
[fax]
+420415676172
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 16:30
Středa: 07:00 - 16:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:12:13
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English