ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Veltěže

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Veltěže
(4) Adresa sídla:
Perucká 73
44001 Veltěže
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
14322-481/0100
(CZ86 0100 0143 2200 0000 0481)
(6) IČ: Nápověda
00556475
(7) DIČ: Nápověda
CZ00556475
    Kód obce:
566896
   Zkratka subjektu:
Velteze
(4) Email:
ou.velteze@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.velteze.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420415676225
[fax]
+420415676225
[stolní]
+420725061106
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 18:00
Úterý: 07:00 - 16:00
Středa: 07:00 - 16:00
Čtvrtek: 07:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:50
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English